Център за творческо обучение в партньорство с Община Варна организираха национална конференция ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ на 4 и 5 юни 2024 година в Интернационал хотел, к.к Златни пясъци, Варна.


Конференцията представи успешни практики и създаде поле за обмяна на опит и идеи в образованието за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Основните акценти бяха върху детското благополучие и важната роля на подкрепящата среда, играта, технологиите и иновативните подходи като движеща сила за качество в образованието.

Поговорихме за:

Oрганизатор

От 2008 година Център за творческо обучение работи активно в областта на образователната трансформация за положителна промяна в българската образователна среда.

Мисията на Центъра е да подобри образователния контекст в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители, младежки инициативи и проекти.

Партньори

Място на провеждане