Център за творческо обучение в партньорство с Община Варна имат удоволствието да Ви поканят на национална конференция ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ на 4 и 5 юни 2024 година в Интернационал хотел, к.к Златни пясъци, Варна.


Конференцията ще представи успешни практики и ще създаде поле за обмяна на опит и идеи в образованието за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Основните акценти са върху детското благополучие и важната роля на подкрепящата среда, играта, технологиите и иновативните подходи като движеща сила за качество в образованието.

Ще поговорим за:

Oрганизатор

От 2008 година Център за творческо обучение работи активно в областта на образователната трансформация за положителна промяна в българската образователна среда.

Мисията на Центъра е да подобри образователния контекст в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители, младежки инициативи и проекти.

Партньори

Място на провеждане

 Интернационал хотел, Златни пясъци

Запазете своето настаняване с промокод CCT24