РЕГИСТРАЦИЯ

Потвърдете Вашето участие в конференцията "Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование" с попълването на регистрационната форма по-долу.